Spadek po rodzicach

Spadek po rodzicach

Śmierć rodziców to trudny czas w życiu praktycznie każdego człowieka, jednak jest to sytuacja, na którą nie mamy wpływu. Jeśli już się zdarzyła, nie możemy zapominać o dość przyziemniej sprawie, a mianowicie o odpowiednim postępowaniem z majątkiem pozostałym po rodzicach.

Spadek po rodzicach można otrzymać na mocy testamentu lub ustawy. Jeśli jest testament i jest on ważny, wystarczy pójść do sądu i wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd sprawdzi ważność testamentu i wyda postanowienie, albo o uchyleniu testamentu, co zdarza się rzadko, albo o tym, kto przyjmuje spadek po zmarłych. Nie można jednak zapominać, że osoby z mocy ustawy uprawnione do spadku a nie wymienione w testamencie, mogą żądać od spadkobierców zachowku, czyli części spadku.

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku, gdy zmarły rodzic nie pozostawił testamentu, dziedziczenie możliwe jest na mocy ustawy. Osoba, która chce otrzymać spadek, powinna wnieść do sądu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd, zgodnie z przepisami, podzieli spadek, stwierdzając kto go nabywa i w jakich częściach. Stwierdzenie nabycia spadku, w przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, niewiele jednak zmienia, bowiem majątek spadkowy ma wielu współwłaścicieli, a tak naprawdę nie wiadomo, co do kogo należy. Przykładem może być choćby częsty przypadek, czyli dziedziczenie działki z domem. Spadkobiercy go mają, ale tak naprawdę nie wiedzą, która część działki czy domu jest ich. Może to powodować wiele komplikacji, a często i konfliktów. Aby uniknąć takich sytuacji, należy po stwierdzeniu nabycia spadku, wnieść sprawę o dział spadku. Dopiero na te sprawie sąd określi co każdy ze spadkobierców dziedziczy. W przypadku działek, sąd może nakazać ich podział na mniejsze części, które będą własnością poszczególnych spadkobierców. W przypadku domu, również może zarządzić podział. Jeśli nie będzie możliwości podziału spadku, może zarządzić sprzedaż majątku spadkowego i podział pieniędzy. Może też zarządzić konieczność spłaty przez danego spadkobiercę innych spadkobierców. Oczywiście, sąd nie ma uprawnień by dzielić działki czy domy, dlatego zleca ten temat biegłym sądowym, specjalistom od wyceny nieruchomości czy pojazdów, na końcu zaś zleca uprawnionym osobom – w przypadku działek i domów – geodetom, Pełne postępowanie z tym związane, po czym wznawia sprawę po zakończeniu prac biegłych. Warto wiedzieć, że za pracę biegłych sądowych płaca spadkobiercy. Można nie zgadzać się z decyzjami biegłych, sąd może w takiej sytuacji powołać kolejnych.

Podatek od spadku po rodzicach

Podatek od spadku po rodzicach, nie istnieje, bowiem dzieci są w pierwszej grupie podatkowej i po prostu takiego podatku nie muszą płacić. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba o nabycia spadku zawiadomić urzędu skarbowego. Jeśli nie zawiadomimy go w odpowiednim terminie, urząd może naliczyć podatek i odsetki karne. Jeszcze kilka lat temu, na zawiadomienie spadkobierca miał 30 dni od nabycia spadku, teraz ma pół roku. To bardzo istotne, by zawiadomić urząd skarbowy, bowiem ewentualny podatek naliczany jest zgodnie z wyceną masy spadkowej przez urząd skarbowy. Kuriozalne jest to, że wycena z urzędu zasobowego może być zupełnie inna, niż wycena przeprowadzona przez biegłego sądowego i będzie wiążąca. Urząd skarbowy może wycenę przygotowywać tak długo jak chce – znane są przypadki wyceniania masy spadkowej przez rok, lub dłużej, co blokuje możliwość wniesienia do sądu sprawy o dział spadku. Nie warto więc się spóźniać z zawiadomieniem urzędu skarbowego o nabyciu spadku. Sąd, który orzeka o stwierdzeniu nabycia spadku wysyła kopię postanowienia do urzędu skarbowego, więc nawet jeśli nie zawiadomimy urzędu skarbowego, dowie się on o stwierdzeniu nabycia spadku i może naliczyć podatek.

Postępowanie spadkowe bardzo często bywa skomplikowane i długotrwałe. Nierzadko trwa kilka, niekiedy kilkanaście lat. Taka sytuacja występuje na przykład wtedy, gdy spadkobiercy nie są zgodni co do podziału masy spadkowej. Jeśli jest taka konieczność, oczywiście trzeba je rozpocząć i pilotować do końca. Z uwagi na stopień skomplikowania takich postępowań, warto pomyśleć o uregulowaniu takich spraw za życia, Opcji jest wiele – choćby umowa darowizny, rzeczy, które weszłyby do masy spadkowej. W takiej sytuacji, po śmierci nie ma już problemu postępowania spadkowego.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości rozwiązania problemów związanych ze spadkiem, potrzebna jest jednak zgoda spadkobierców co do podziału spadku. Jeśli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, postępowanie spadkowe można zakończyć bez wizyty w sądzie. Wystarczy w takiej sytuacji przejść się do notariusza. Notariusz sporządzi umowę notarialną, która będzie określać kto i co dziedziczy, taka decyzja będzie wiążąca. W przypadku podziału działek, oczywiście konieczne będzie po wszystkim jeszcze postępowanie geodezyjne, bowiem tylko uprawniony geodeta może podzielić działki, wprowadzić wszystko na mapy geodezyjne i wkopać kamienie graniczne. Takie postępowanie jest konieczne i nie tak kosztowne, jak mogłoby się wydawać, oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy niedrogiego geodetę.

Zawodowa przyszłość

Zawodowa przyszłość

Zdając egzamin dojrzałości stajemy przed trudnym wyborem. Musimy zdecydować kim chcemy zostać w przyszłości. W młodszym wieku najczęściej chcemy zostać lekarzem, prawnikiem albo policjantem. Dzieci również chcą zostać tym kim są ich rodzice. Niestety, z czasem gdy dorastamy, zmieniają się nasze zainteresowania. Wybór zawodu jest odpowiedzialną decyzją, która będzie procentować w przyszłości. Od tej decyzji zależy czy będziemy mieli dobrą pracę oraz czy będziemy się w niej spełniać.

Studia, kursy czy szkoła zawodowa?
Wszystko zależy od tego, kim chcemy zostać w przyszłości. W obecnych czasach przy braku fachowców, posada hydraulika czy elektryka również jest dobrą decyzją. Kraj produkuje bardzo dużo studentów, którzy później mają problem w znalezieniu pracy. Kierunki najbardziej popularne to pedagogika, administracja czy marketing. Jeśli na prawdę nie czujemy tego, że chcemy zostać nauczycielem czy pracownikiem biurowym, zrezygnujmy z tego. Zasilimy tylko rzeszę absolwentów studiów humanistycznych. Niestety akademicki prywatny system kształcenia doprowadził do tego, że na studia może iść każdy. Dlatego jeśli nie jesteśmy pewni, wybierzmy inną drogę, a jest ich wiele.
Możemy również wybrać szkołę policealną. Jest dwuletni system kształcenia, który po ukończeniu pozwoli nam na wykonywanie zawodu. Bardzo przyszłościowym kierunkiem jest technik farmaceuta czy asystentka stomatologiczna. Jeśli nasze zainteresowania podążają w tym kierunku, jest to dobry wybór. To tylko przykład, a kierunków szkół policealnych jest mnóstwo i każdy znajdzie coś dla siebie.
Jeśli nie ukończyliśmy szkoły średniej, najprawdopodobniej wybraliśmy zawodową. Pomimo mniejszego nakładu edukacji, również możemy uzyskać dobry zawód. Szkoła zawodowa kształci ludzi, którzy będą potrzebni zawsze. Są to m.in. fryzjerki, ślusarze, mechanicy oraz elektrycy. Te zawody zawsze będą popularne. Zauważmy również, że po ich skończeniu możemy otworzyć własną działalność usługową. Jeśli nam się powiedzie, zawsze jest możliwość uzupełnienia edukacji w trybie zaocznym.
Jeśli mamy problem z decyzją odnośnie naszej przyszłości, warto wybrać się do doradcy zawodowego. Jest to osoba, która doradzi nam jaki wybrać zawód? Po rozmowie z nami, poznaniu naszych zainteresowań i predyspozycji, ukierunkuje nas i dzięki niej wybór zawodu będzie łatwiejszy.

Dla kogo jaki kierunek studiów?
Nie od dziś wiadomo, że osoba słaba z chemii nie zostanie lekarzem a umysł typowo matematyczny, nie zostanie polonistą. Przy wyborze kierunku ważne są zainteresowania. Warto zapoznać się z listą przedmiotów na danym kierunku gdyż będziemy się ich uczyć nawet 5 lat. Przed egzaminami wstępnymi na studia musimy dobrze zdać maturę z wybranych przedmiotów. Przy wyborze kierunku studiów, oprócz zainteresowań, zwróćmy uwagę na nasze potrzeby oraz dominujące cechy charakteru.
Nie jeden z nas oprócz wykonywania swojej pracy, również chce pomagać. To bardzo szlachetne. Na pierwszym miejscu w tej grupie są zawody medyczne. Jeśli chcielibyśmy zostać lekarzem, czeka nas długa i męcząca droga. Zawód ciekawy o różnych ścieżkach rozwoju oraz bardzo szanowany publicznie. Jeśli nie czujemy się na siłach na ukończenie medycyny, możemy zostać ratownikiem medycznym. Po szkole mamy do wyboru specjalny kurs lub studia. Zawód jest dużo mniej płatny od zawodu lekarza, ale również bardzo odpowiedzialny. Następną opcją są studia pielęgniarskie. Osoba, która zdecyduje się na pielęgniarstwo powinna być przede wszystkim odpowiedzialna i empatyczna. Nie rzadko będzie miała kontakt z pacjentami starszymi, dziećmi czy też osobami w stanie paliatywnym. Zawód ten wymaga dużego i ciepłego serca.
Może być również i tak że jesteśmy świetni z matematyki, szybko liczymy i mamy analityczny umysł. Jednym z bardziej popularnych kierunków obecnie są finanse i rachunkowość. Do najbardziej prestiżowych zawodów wykonywanych po tym kierunku jest biegły rewident. Cieszy się największym poszanowaniem oraz jednymi z wyższych zarobków. Absolwenci również mogą zostać księgowymi lub doradcami podatkowymi. Jeśli nie odpowiada im praca na etacie, mogą założyć biuro rachunkowe. Dyplom również ułatwi nam drogę do pracy w banku. Tutaj możemy zostać doradcami klienta, obliczać ryzyko kredytowe, a później nawet objąć stanowisko kierownicze. Zdolności matematyczne przydadzą się również na kierunku informatyka. Kierunek popularny ale i zapotrzebowanie na pracowników duże. Informatyk może zajmować się w firmie administrowaniem sieci, tworzeniem stron internetowych czy też grafiką. Bardzo poszukiwani są również programiści. Zawód ten na pewno da nam atrakcyjne zarobki oraz możliwość rozwoju.

Język obcy
W obecnych czasach warto aby chociaż jeden znać w stopniu komunikatywnym. Zawsze poprawi to naszą sytuację na rynku pracy. Aby potwierdzić swoje umiejętności językowe należy zdać egzamin państwowy. Po zaliczeniu, otrzymamy odpowiedni certyfikat. Język jest wymagany przy chęci robienia studiów doktoranckich. Obecnie nadal najpopularniejsza jest znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Warto jednak zastanowić się nad nauczeniem się np. któregoś z języków skandynawskich. Biegła znajomość szwedzkiego lub norweskiego będzie dodatkowym atutem, który pozwoli nam na szybsze rozwijanie kariery.

Sklep internetowy doskonałym pomysłem na własny biznes

Sklep internetowy doskonałym pomysłem na własny biznes

Obecnie coraz więcej osób jest znudzonych monotonną etatową pracą oraz brakiem możliwości zarządzania własnym czasem w sposób, jaki byśmy tego pragnęli, a także stałym wykonywaniem poleceń szefostwa i w związku z tym decydują się oni na otworzenie własnej działalności gospodarczej i spróbowanie swoich sił jako przedsiębiorcy.
Takie rozwiązanie ma zarówno wiele zalet jak i wad. Do niewątpliwych jego zalet zaliczyć możemy dużą autonomię w podejmowaniu decyzji odnośnie naszego przedsięwzięcia oraz swobodne dysponowanie własnym czasem i ustalanie sobie godzin pracy tak jak nam się to tylko podoba. Także nie musimy nikogo prosić o udzielenie nam urlopu wypoczynkowego w wybranym przez nas terminie oraz liczyć się z odmową w przypadku kiedy na przykład więcej osób będzie chciało udać się na wakacje w tym samym co my czasie. Niestety prowadzenie własnego biznesu to także liczenie się ze sporym ryzykiem oraz stała walka o utrzymanie się w branży, to także praca po godzinach i w weekendy oraz brak możliwości uzyskania urlopu wypoczynkowego finansowanego zwykle na koszt pracodawcy.
Otwierając swoją działalność gospodarczą warto jest mieć bardzo dobry plan na nasz biznes – czyli to czym dokładnie będziemy się zajmować i jak mamy zamiar utrzymać się wśród ogromnej konkurencji rynkowej, a przy tym po prostu wyjść na swoje. Dla osób dysponujących dosyć sporym kapitałem początkowym rozsądnym pomysłem na otwarcie swojej wymarzonej firmy jest z pewnością branża gastronomiczno – usługowa położona w dobrej, najlepiej uczęszczanej przez turystów lokalizacji lub też gabinety odnowy biologicznej i salony SPA. Jeżeli jednak należymy do tych, którzy nie mogą się poszczycić dużymi środkami początkowymi na otwarcie własnej działalności gospodarczej – to wcale nie oznacza to, że jesteśmy skazani do końca życia pracować na etacie i nie możemy być właścicielami własnej firmy. Oczywiście musimy zadowolić się jednak innym rodzajem i profilem naszego biznesu – co wcale nie oznacza, że będzie on gorszy od prestiżowej restauracji czy hotelu. Świetnym rozwiązaniem dla osób nie dysponujących dużym kapitałem początkowym jest pomysł na sklep internetowy. Do otworzenia takiego sklepu właściwie nie potrzebujemy bardzo dużych środków początkowych. Wystarczy miejsce oraz odpowiednie warunki do przechowywania naszego asortymenty, czyli towaru jaki mamy zamiar sprzedawać oraz komputer lub inne urządzenie mobilne ze stałym dostępem do internetu. Zatem właściwie pierwsze nasze koszta będą związane z zatowarowaniem naszego sklepu oraz stworzeniem profesjonalnej strony internetowej sklepu – dzięki czemu uda nam się w znaczący sposób zwiększyć liczbę naszych potencjalnych klientów. Swoją ofertę sprzedażową możemy także zamieszczać w internecie na popularnych serwisach aukcyjnych oraz w social mediach czy serwisach ogłoszeń lokalnych i zamówienia wysyłać na cały kraj lub nawet poza jego granice za pomocą usług firm kurierskich. Po pewnym czasie kiedy już będziemy cieszyć się dużą liczbą kupujących warto jest także nawiązać stałą współpracę z firmą kurierską. Podczas prowadzenia sklepu internetowego nie ponosimy wielu kosztów jakie byłyby nieuniknione prowadząc sklep stacjonarny. Możemy zaliczyć do nich opłatę za wynajem lub kupno lokalu użytkowego, bieżące rachunki za zużycie prądu oraz internetu i ogrzewania, a także stworzenie i utrzymanie etatowych pracowników – co w dzisiejszych czasach jest bardzo kosztowne. Ponadto pomysł na sklep internetowy to bardzo dobre rozwiązanie z tego względu, iż możemy liczyć na dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Źródeł pozyskiwania takich dotacji jest wiele jednak do najpopularniejszych należy bezzwrotna pożyczka udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy dla osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne przez okres powyżej sześciu miesięcy. Pożyczka jest bezzwrotna pod warunkiem, że firma utrzyma się na rynku przez okres jednego bądź dwóch lat- wszystko zależy od warunków przewidzianych w umowie zawieranej z Urzędem Pracy. Pieniądze te wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy, jednak kwotę tę możemy przeznaczyć na zakup towaru oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania naszych codziennych obowiązków podczas prowadzenia własnej firmy. Aby odnieść sukces w branży i generować odpowiednie zyski należy mieć dobry i oryginalny pomysł na sklep internetowy, który zamierzamy prowadzić. Obecnie bardzo dobrze sprawdzają się butiki z modną odzieżą damską oraz dziecięcą sprzedawane drogą internetową za pomocą popularnych serwisów ogłoszeń lokalnych i aukcyjnych, a także sklepy ze sprzętem elektronicznym i artykułami gospodarstwa domowego pochodzące z tak zwanych zwrotów konsumenckich czy też końcówek serii, które nie zostały sprzedane w sklepie. Takie towary nazywane powystawowymi są zwykle pełnowartościowe- mogą one jedynie nosić pewne rysy lub otarcia gdyż były one wystawione na ekspozycję w sklepie lub też testowane przez klientów, a koszty ich pozyskania hurtowo mogą okazać się naprawdę niewielkie i sami będziemy w stanie sprzedać je z dość dużym, kilkukrotnym zyskiem.

Zarabianie przez internet

Zarabianie przez internet

Współczesny świat jest oparty na pieniądzach i to one kształtują nasze życie. Smutna, lecz brutalna prawda. Wystarczy wyobrazić sobie jak bylibyśmy wychowywani mając rodziców ze stanem konta bogatszym o sześć zer. Inne mieszkanie, szkoła, znajomi i start w życiu. Pieniądze decydują o wielu rzeczach, szczególnie współcześnie kiedy można kupić niemal wszystko łącznie z ludźmi i prawdą. Dawniej kasa nie miała takiej władzy, świat był bardziej ludzki, mniej sztuczny i płytki. Obecnie nakręcona jest spirala rozrywkowo-konsumpcyjna, na której szczególnie młodzi się skupiają. Rozwój osobisty i duchowy schodzi na dalszy plan, relacje z rodziną i przyjaciółmi oddalają się, inne wartości są teraz w modzie. Czy to się komuś podoba czy też nie, musimy chociaż częściowo się do nich dostosować. Dopasowanie się jest ważne aby wiedzieć jak w danym środowisku się poruszać. Nie znając języka angielskiego, ciężko będzie się nam wmieszać w tłum pełen Anglików, tak samo ma się rzecz tutaj. Oczywiście można się wyrzec wszystkiego za czym dzisiaj ludzie wariują chociaż w małym stopniu, przez co staniemy się odmieńcami. Nie mam na myśli tutaj, aby się komuś na siłę przypodobać, lecz poprzez tolerancję i zrozumienie nie stać po przeciwnej stronie barykady, wykrzykując agresywne hasła. Przyszło nam żyć w takich a nie innych czasach i nie jest to przypadek. Wszystko ma swój cel, wszystko jest po coś stworzone i naszym celem jest poznanie tego, doświadczenie oraz wyciągnięcie wniosków.
Dawniej aby zarobić pieniądze tylko nieliczni nie musieli się urobić przy tym. Finanse, usługi, ubezpieczenia kto się tym przejmował w XII wieku? Świat stał na rolnictwie i łowiectwie, a także handlu. Dzisiaj świat jest podzielony na zachodni i resztę. W tej reszcie są kraje Afrykańskie, kilka państw z Azji i Ameryki Południowej i niektóre części wielu państw gdzie życie jest bardzo trudne. Ciężkie nie z powodu braku możliwości zmiany, lecz skutecznego nie wprowadzania zmian i braku chęci do tego. Na Ziemi jest tyle żywności, że nikt nie musiałby chodzić głodny. Na tyle wody, by nikt nie chodził spragniony. I na tyle dóbr naturalnych, aby móc się godnie ubrać i zamieszkać w prawdziwym domu, mając godziwą pracę. Niestety pieniądze tym światem rządzą i to one są narzędziem ludzi, którzy tak ten nasz ziemski padołek ukształtowali. Pieniądz to władza, wpływy, spełnianie swoich pragnień.
Pieniądz ma także dobrą stronę, właściwie to nie on a ludzie posiadający go. Wiele jest osób o dobrych sercach będących w stanie oddać ostatni grosz widząc cierpiącego. Na świecie każdego dnia dzieje się wiele dobra, którego nie dostrzegamy. Ludzie pomagają sobie nawzajem, bezpośrednio jak i pośrednio poprzez fundacje i inne organizacje pomocy. W mediach mało słychać o takich historiach, ponieważ to strach, ból i cierpienie najlepiej się sprzedaje. Jest to złożony przekaz mający kilka celów. Widząc wojnę, cierpienie możemy poczuć ulgę, że mieszkamy w spokojnym kraju. Czujemy się poniekąd lepsi niż ci nieszczęśnicy, lecz nigdy tego nie przyznamy głośno. Tak postrzega takie obrazy nasza podświadomość. Kolejnym celem jest wywołanie apatii, braku działania do zmian. Jak jest u nas w sumie nie tak źle, to nie ma sensu ciężko pracować aby było trochę lepiej. Następnym celem jest kierowanie ludem i manipulacja nim. Nic tak dobrze nie wpływa na tłum jak strach. Strach przed utratą, przed gorszymi czasami, przed tym, że ktoś może mieć lepiej. I na tych trzech celach media się skupiają. Pomyśl tylko jak ludzie by się zmienili, gdyby w mediach proporcje dobra i zła się odwróciły. Kilka miesięcy i połowy ludzi byśmy nie poznali.
Pieniądz ma swoją dobrą i złą stronę. Może być ciężko, jak i lekko zarabiany. Najprostszym sposobem na zdobycie kasy jest kradzież, rabunek ale to jest niegodne nawet w czasach głodu. Można też pójść po zasiłek co jest mało wyczerpujące, chociaż żadna osoba mająca swój honor i dumę oraz trochę ambicji tego nie zrobi. Najpopularniejszą formą zarobku jest zatrudnienie się na etat. Wydaje się to w miarę pewna opcja pozyskiwania stałego dochodu, chociaż z tym różnie w praktyce bywa. Świat się zmienia, a rynek pracy wraz z nim. Dziś masz zawód, jutro nie ma potrzeby aby on istniał lub zastępują go roboty.
Żyjemy w takim okresie naszej cywilizacji, że mamy najlepszy czas i najlepsze możliwości do rozwoju w każdej dziedzinie. Czego byśmy nie chcieli poznać, nauczyć się, możemy to dostać. Era internetu sprawiła, że nasze życie stało się o wiele prostsze. Informacje, muzyka, media, filmy, badania, zakupy, wszystko tam jest. Także praca tam jest, potrzebujemy jedynie odpowiedniej wiedzy oraz chęci aby ją tam dostać.
Nie jest to takie proste jednak, szczególnie dla osób w wieku 40 plus, pokolenia wychowującego się bez komputera. Na początek byłoby dobrze nauczyć się kilku rzeczy, aby informatyczne środowisko nie było dla nas obce, tak jak z angielskim, o którym na początku wspominałem. Skupiając się na najprostszych rzeczach możesz zacząć zarabiać i to za darmo, bez wkładu finansowego. Zapytasz się jak zarobić pieniądze przez internet za darmo, jak to jest możliwe? Przecież dzisiaj to nawet w r..twarz nie można dostać za darmo odpowiesz. Na szczęście to powiedzenie nie jest prawdziwe. Ogrom wiedzy jest dostępne za darmo wystarczy po nią sięgnąć. Dzięki niej poznasz jak wykupić domenę, jak podłączyć ją pod hosting i zainstalować WordPressa. Na pewno na czymś się znasz, więc dziel się tym na kartach swojego bloga. Cierpliwie dodawaj systematycznie nowe posty a zobaczysz, że zaczną ludzie wchodzić regularnie. Poznaj jeszcze więcej wiedzy, a zaczniesz pozycjonować swojego bloga zwiększając ilość odwiedzających 10-krotnie. Ruch ze swojej strony możesz zmonetyzować poprzez reklamy adsense. Możesz pisać o produktach, z których korzystałeś i dzieląc się recenzją na łamach bloga podpinając reklamę z programu partnerskiego ceneo. W wolnych chwilach możesz pisać teksty i wypełniać ankiety. A to tylko początek drogi, która im dalej tym jest szersza i wiedzie aż za horyzont. Już wiesz jak zarobić pieniądze przez internet za darmo, dlatego nie siedź bezczynnie, podejmij działanie aby zadbać o swoje lepsze jutro.

Studiowanie w Poznaniu

Studiowanie w Poznaniu

Nauka na poziomie szkoły wyższej to czas przypadający na szalone lata wczesnej młodości. Podejmowanie decyzji tuż po maturze nie jest rzeczą łatwą. Choć uczniowie ostatnich klas mają pomoc rodziców, pedagogów szkolnych oraz zatrudnionych w szkołach specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, to i tak dokonanie wyboru uczelni i kierunku studiów oraz specjalności nie przychodzi im łatwo. Czasem w dokonywaniu wyborów pomagają przyjaciele, czasem są to opinie przeczytane na internetowych forach. Młodzi Polacy właśnie w Internecie znajdują najwięcej wiadomości o interesujących ich uczelniach wyższych.
Bezpośrednio po maturze absolwent szkoły ponadpodstawowej może rozpocząć studia stopnia pierwszego na jednej z 434 polskich uczelni. Szukając uczelni oferujących najciekawsze oferty kierunków studiów nie sposób pominąć niezwykle atrakcyjnych propozycji studiów w stolicy Wielkopolski. Studia w Poznaniu – zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia można podjąć na jednej z ośmiu uczelni państwowych lub którejś z dwudziestu uczelni niepublicznych.

Stopień pierwszy wykształcenia wyższego to poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonego zawodu czy specjalności – stąd określenie wykształcenia zdobytego na tym poziomie jako wykształcenia wyższego zawodowego. Aby uczących się dobrze przygotować do wykonywania pracy, uczelnie I stopnia w programie studiów mają bardzo dużą ilość godzin praktycznego działania – ćwiczenia, laboratoria, pomiary terenowe. Po każdym roku studenci odbywają również trwające miesiąc praktyki zawodowe.
Studia kształcące na tym poziomie trwają trzy lata (licencjaty) lub trzy i pół – cztery w przypadku studiów trudniejszych, technicznych. Po zakończeniu nauki studenci ostatnich lat przedstawiają do oceny i obrony napisaną przez siebie pracę dyplomową. Obrona pracy – ostatni egzamin na studiach, daje im dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem zawodowym licencjata albo inżyniera.

Po ukończeniu studiów stopnia pierwszego wielu absolwentów podejmuje pracę zawodową. Czasem kończą edukację na tym poziomie. Zdecydowana większość wybiera jednak dalszą drogę kształcenia – studia stopnia drugiego.
Studia na poziomie drugim to studia magisterskie. Trwają dwa lata. Program nauki to rozszerzenie przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Końcem nauki jest napisanie pracy magisterskiej.
Studenci pod opieką promotorów wybierają temat pracy oraz decydują jaki charakter będzie miała praca – opisowy (teoretyczny, monograficzny) czy badawczy (eksperymentalny). Praca opisowa wymaga zgromadzenia znacznej literatury przedmiotu, w tym pozycji zagranicznych. Autor opisuje problem zawarty w temacie pracy opierając się na badaniach i publikacjach naukowych. W przypadku pracy badawczej student przeprowadza badania (eksperymenty, doświadczenia, pomiary), których opis i wyniki wraz z wnioskami umieszcza w tekście swojej rozprawy. Praca badawcza jest trudniejsza do napisania nie tylko ze względu na konieczność przeprowadzenia badań i opracowania ich wyników. W pracy badawczej wymagane jest umieszczenie rozdziału poświęconego zagadnieniom metodologii badań naukowych wykorzystanych przy pisaniu pracy.
Gotową pracę magisterską oceniają autorytety naukowe: promotor pracy oraz recenzent. Obie osoby wchodzą również w skład komisji egzaminacyjnej powoływanej do przeprowadzenia obrony pracy. Trzecią osobą w komisji jest przedstawiciel władz wydziału (dziekan, prodziekan) lub władz instytutu. Obrona zakończona sukcesem oznacza ukończenie studiów i otrzymanie tytułu magistra.

Wielkopolskie tradycje akademickie kojarzą się głównie z najstarszą i najbardziej zasłużoną uczelnią Poznania – Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Wysoki poziom kształcenia na wszystkich wydziałach, utrzymywany od wielu dziesięcioleci oraz poziom innych uczelni w tym mieście, sprawia, że studia w Poznaniu wybiera coraz więcej młodzieży z terenów Polski północno-zachodniej. Co rok na wszystkich kierunkach w poznańskich uczelniach naukę pobiera około 140 tys. studentów.

Uczelnie wyższe w Poznaniu organizują również naukę na najwyższym poziomie – studiach trzeciego stopnia. Są to studia kierowane do osób, które zamierzają związać swoją przyszłość z nauką. Doktoranci studiują dwa lata (w przypadku trudnych kierunków mogą to być nawet cztery lata), a po zakończeniu nauki i przeprowadzeniu tak zwanego przewodu doktorskiego poddają pod publiczną oceną napisaną przez siebie rozprawę naukową. Obrona pracy doktorskiej kończy etap zdobywania stopnia naukowego doktora.
Doktoranci chętnie wybierają Poznań na swoje studia, ponieważ tutaj znajduje się osiemnaście placówek naukowo-badawczych, które poszukują kandydatów na stanowiska pracowników badawczych. Znaczna część doktorów zatrudnia się na uczelniach i prowadzi tam pracę dydaktyczną oraz naukową.

Dla osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym poziomie uczelnie przygotowują co rok zajęcia na licznych studiach podyplomowych. Podyplomowe studia w Poznaniu cieszą się największym zainteresowaniem wśród nauczycieli oraz przedstawicieli świata biznesu, a najczęściej wybieranym kierunkiem (w licznych odmianach specjalności) jest psychologia.

Zarabiamy w sieci czyli praca online

Zarabiamy w sieci czyli praca online

Dziś nie możemy już powiedzieć, że żyjemy w czasach bezrobocia, tym bardziej, że Polska znajduje się w czołówce rankingu wśród UE, gdzie bezrobocie jest na najniższym poziomie. Według aktualnych statystyk to około 4% obywateli mają problem ze znalezieniem pracy. Rynek pracy nieustannie się rozwija i teraz to już pracodawca walczy o pracownika, a nie na odwrót, jak to było jeszcze kilka lat temu. Duży wpływ ma również to, że żyjemy w czasach komputerów, ciągle rozwijających się technologii, w erze kiedy to my jesteśmy niewolnikami światowej pajęczyny. A czy na pewno niewolnikami? Przecież to właśnie internet daje nam miliony możliwości niemalże w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Począwszy od zaoszczędzenia czasu robiąc zakupy w sklepach online czy prowadzenie biznesu będąc właścicielem takiego właśnie sklepu. Co za tym idzie? Pracujemy online! Coraz więcej pracodawców oferuje swoim pracownikom możliwość pracować zdalnie. Praca online opinie ma jednak różne. Dla niektórych jest to najlepsze rozwiązanie, bo nie wyobrażają sobie na przykład życia bez podróży, więc mogą leżąc na plaży obsługiwać klienta udzielając mu niezbędnych wskazówek. W opinii innych praca online nie jest poważna i można ją traktować jedynie jako tymczasowy pomysł na życie lub dodatkowy dochód. Niektórzy nie potrafią na przykład korespondować z megaważnym kontrahentem siedząc w piżamie z laptopem na kolanach. Musimy się jednak przyznać, że teraz to od nad zależy, czy chcemy mieć nad głową szefa, czy zostaniemy w domu dążąc tak naprawdę do tego samego celu – wykonywać swoje obowiązki. W ostatnich czasach praca online jednak staje się co raz bardziej opłacalna z uwagi na takie rzeczy, jak chociażby oszczędności. Pracując w domu nie musimy płacić w komunikacji miejskiej czy wydawać pieniądze na paliwo, nie jemy drogich obiadów w restauracji, nie zastanawiamy się co mamy na siebie założyć aby odpowiednio wyglądać w biurze. Praca online opinie ma różne, natomiast spójrzmy jakich obrotów nabiera biznes prowadzony w sieci. Czy potrafimy podać przykład szanującej siebie marki, która nie posiadała by stronę internetową budującą jej tożsamość w sieci? Czy posiadanie własnej domeny oraz usługi hostingowej, na której utrzymywany jest nasz sklep internetowy możemy również nazwać pracą online? Są na ten temat różne opinie, jednak czemu nie. Nie zajmujemy przestrzeni w galerii handlowej, nie płacimy czynsz, nie musimy zatrudniać sprzedawczyni, sprzątaczki i inny personel niezbędny w sklepie stacjonarnym. Potrzebujemy jedynie pomieszczenia, które będziemy wykorzystywać jako magazyn. Krótko mówiąc możemy dużo zaoszczędzić rozwijając nasz online biznes i pracując tak naprawdę w sieci. Większość towarów również zamawiamy online. Jeżeli przyjrzeć się statystykom, to również możemy zaobserwować jaki wpływ ma praca online na rozwój gospodarki naszego kraju. Tak twierdzą specjaliści z branży ekonomii. Praca online jest bardzo popularna wśród uczniów oraz studentów, szczególnie na kierunkach filologicznych rozwija się co raz bardziej zawód copywritera, który polega na pisaniu tekstów wykorzystywanych w serwisach internetowych. Obecnie są dużo serwisów oferujących nieograniczoną ilość ofert dla freelancerów, i co jest najważniejsze, większość z tych ofert to praca online. Z tego wynika, iż zarabianie siedząc na wygodnej kanapie w ulubionej piżamie jest całkiem niezłym pomysłem na życie. Trudniej jest do tego przekonać osoby starszego pokolenia tłumacząc mamie, że wcale nie muszę iść do pracy gdyż możemy pracować w domu. Pomimo wyżej opisanych korzyści, warto też jest zaznaczyć, że ma to reż dobry wpływ na nasz własny rozwój. Kształtujemy takie cechy jak odpowiedzialność, terminowość, praca pod presją czasu. To od nas zależy kiedy zaczynamy pracować, ważne kiedy skończymy i jaki będzie wynik. Prowadzenie biznesu w sieci nie polega tylko na administracji e-sklepu, gdzie nie musimy płacić za wynajem powierzchni. Za pośrednictwem naszej strony możemy świadczyć rożnego typu usługi, biorąc pod uwagę konkurencję. Dodatkowo co raz więcej serwisów proponują dołączyć się do Programu Partnerskiego, który często polega na polecaniu ich usług umieszczając link na naszej stronie. Według opinii wielu internautów jest to dosyć opłacalny sposób dorobić. Wszystko ma swoje plusy i minusy, a w przypadku pracy online minusem jest brak stabilnych dochodów w porównaniu do pracy na etat. Nie każdy jednak się z tym zgodzi, gdyż często to właśnie praca na etat przegrywa porównując wysokość zarobków. Faktem też jest, że brak stabilności może mieć negatywny wpływ na naszą samoocenę, jednak jeżeli postarać się w jednym miesiącu zarobić więcej przyszły możemy spędzić w górach i wcale nie musimy się martwić. Podsumowując praca online jest bardzo popularna i to się raczej nie zmieni. Specjaliści twierdzą, że praca online to przyszłość pod każdym względem, gdyż obecnie nawet zdobywanie nowych umiejętności, jak również przekazywanie wiedzy praktykujemy w trybie online! Jakie Twoje opinie?

Rozmowa o pracę

Rozmowa o pracę

W życiu każdego człowieka przychodzi w końcu taki moment, że ma nieodpartą potrzebę poczucia się niezależnym od innych. I bez znaczenia tutaj jest na jakim etapie ludzkiego życia się znajdujemy. Młody człowiek decydując się na podjęcie pracy ma różne motywy dla swoich działań. Jeden będzie chciał odciążyć finansowo swoich rodziców, drugi będzie chciał posiadać własne pieniądze, które spożytkuje jak tylko mu się podoba, a jeszcze inny zapragnie usamodzielnić się i będzie ich potrzebował do przeżycia miesiąca. Dorosły zaś będzie chciał zarabiać jak najwięcej się da, a im więcej zarobi tym bardziej będzie w jego poczuciu niezależnym. Jednakże, aby pragnienia jednych i drugich mogły się zrealizować muszą najpierw znaleźć odpowiadającą ich oczekiwaniom ofertę pracy, a następnie przygotować odpowiednie CV, razem z listem motywacyjnym jeśli jest wymagany, które należy złożyć w dziale kadr lub u osoby zajmującej się rekrutacją nowych pracowników. Niezwykle istotne jest, aby informacje zawarte w naszym CV były w stu procentach zgodne z prawdą, ponieważ jeśli pojawią się w nim błędy albo co gorsza napiszemy w nim nie prawdę to rekruter to szybko wykryje, a nasze starania o pracę spalą na panewce. Po złożeniu odpowiednich dokumentów pozostaje nam czekać na odzew osoby zajmującej się rekrutacją, jeżeli nasza kandydatura wzbudzi zainteresowanie. Rozmowa o pracę pytania i odpowiedzi. Nie bez powodu te słowa znajdują się w tej kolejności, ponieważ niezależnie od tego jak idealnym kandydatami na aplikowane stanowisko jesteśmy, to bez zaproszenia na rozmowę nasza idealna kandydatura nie daje nam większego w tym momencie pożytku. Pytania i odpowiedzi mają już miejsce podczas właściwej rozmowy rekrutacyjnej, więc brawa dla nas bo przeszliśmy do kolejnego etapu, gdzie innym dostać się nie było dane. Podczas rozmowy rekrutacyjnej padają pytania z jednej i drugiej strony. Jednak na samym początku piłeczka jest po stronie rekrutera i to on zadaje nam szereg pytań weryfikujących, czy jesteśmy odpowiednimi kandydatami na aplikowane stanowisko. Aby dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej warto skorzystać z narzędzia jakim jest internet, w którym znajdziemy szereg bardzo cennych dla nas wskazówek. Podczas rozmowy pada szereg różnych pytań dotyczących naszej osoby i powodów dla których to właśnie my powinniśmy dostać pracę. A oto przykładowe z nich:

1. Co Pan/Pani o naszej firmie?
To pytanie jest jednym z wielu jakie rekruter posiada w swoim zanadrzu i istnieje ogromna doza prawdopodobieństwa, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej się pojawi. Wszyscy kandydaci to wiedzą, ale kiedy pada to pytanie to spora rzesza kandydatów połyka własny język. Pytanie to ma na celu sprawdzić czy zainteresowałeś się działalnością firmy oraz stanowiskiem na które aplikujesz. Jeśli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, a poszedłeś na rozmowę rekrutacyjną to równie dobrze możesz się zastanowić po co w weekend wstałeś wcześnie rano, choć nie masz żadnych planów. Takie podejście pokazuje, że twoje zainteresowanie ofertą jest bardzo niewielkie, a wytłumaczenie w stylu „zabrakło mi czasu na sprawdzenie” lepiej zachować dla siebie.
Przygotowany kandydat wie, czym zajmuje się firma, a te cenne informacje można zdobyć z firmowej strony i mediów społecznościowych, gdzie firma się udziela i jest świadomy. Pomyśl o doświadczeniu i umiejętnościach, które posiadasz w kontekście stanowiska. To ten moment, aby pokazać swoją wartość i korzyści, jakie osiągnie firma zatrudniając Cię.

2. Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
Rekruter zadając to pytanie sprawdza, czy jesteś świadomy swojej wartości. Tutaj możesz wykazać się swoją znajomością branży i specyfiki pracy na danym stanowisku. Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie poprzyj swoje mocne strony i atuty na konkretnych przykładach, które ukażą Cię w świetle najlepszego kandydata na to stanowisko

3. Co chcesz osiągnąć za x lat?
Poprzez takie pytanie rekruter sprawdza, czy chcemy podjąć pracę na dłużej, bądź szukamy czegokolwiek do czasu znalezienia lepszej oferty.
Do udzielenia dobrej odpowiedzi na to pytanie należy opracować plan własnego rozwoju. Jeśli już taki udało Ci się opracować to opowiedz o nim nawiązując do stanowiska.

4. Jakie są nasze oczekiwania finansowe?
Jest to kolejne pytanie rodem z tych oczywistych. I nie powinien dziwić fakt, że ono się pojawia. Pracodawca chce się dowiedzieć jakie są twoje oczekiwania finansowe oraz czy jego propozycja dotycząca wynagrodzenia będzie dla Ciebie satysfakcjonująca.
Wielu kandydatów ma problem z przedstawieniem swoich oczekiwaniach finansowych. Pytanie tego typu wytrącić potrafi z równowagi nawet największego twardziela i wprowadzić w nie lada zakłopotanie. W tym celu warto skorzystać z porównywarek wynagrodzeń, aby móc zmieścić się w oczekiwaniach pracodawcy. Jeśli pomyślnie przejdziemy proces rekrutacyjny, to zawsze przed podpisaniem umowy możemy podjąć próbę negocjacji stawki.

To jedne z wielu pytań jakie mogą pojawić się na rozmowie rekrutacyjnej. Kiedy rekruter zapyta czy mamy jakieś pytania, to jest to nasza kolejna szansa, aby umocnić naszą pozycję. Jeśli te informacje nie pojawiły się wcześniej to warto zapytać o takie rzeczy jak:
– zakres obowiązków na stanowisku?
– wyzwania stawiane przed działem i jak wygląda jego hierarchia w strukturze firmy?
– typowy tydzień osoby na tym stanowisku?
– jakie są możliwości rozwoju i ścieżka kariery w firmie?
– ile osób pracuje w dziale, do którego aplikuję?
– w jaki sposób są mierzone efekty mojej pracy?
– jak wyglądają następne kroki rekrutacji?

Tego typu pytania utrwalą naszą osobę jako zainteresowaną objęciem proponowanego stanowiska, a także pokażą nasze zaangażowanie w działalność i rozwój firmy.

Dobra praca

Dobra praca

Każdy z nas chce mieć dobrą pracę. Nie ma w tym nic dziwnego. Przecież praca to taki element naszego życia, który będzie towarzyszył nam przez kilkadziesiąt lat. Niektórzy najchętniej w ogóle nie chodziliby do pracy, ale niestety jeżeli nie pójdą do pracy, to nie będą mieli z czego się utrzymać. No chyba że mają kogoś bogatego w rodzinie i mają zamiar żyć na jego rachunek, a tamta osoba oczywiście nie ma nic przeciwko. Chociaż takich sytuacji raczej jest niewiele. Przecież każdy z nas powinien zakosztować jakiejś pracy. A zresztą, gdybyśmy nie chodzili do pracy, to co byśmy robili przez całe życie? Dobrze jest chodzić do pracy nie tylko temu, że dzięki pracy mamy co miesiąc wypłatę, z której żyjemy i pozwalamy sobie na jakieś drobne lub większe przyjemności. Dzięki temu, że chodzimy do pracy poznajemy nowych ludzi. Robimy coś pożytecznego, a nie tylko siedzimy w domu i patrzymy na ekran telewizora na film, który widzieliśmy już setkę razy, ale oglądamy go, bo na innych kanałach aktualnie nie jest puszczane nic, co by nas zaciekawiło. Wybierając się do nowej pracy mamy możliwość poznania nowych ludzi, z którymi oczywiście możemy się zaprzyjaźnić. Wiadomo przecież, że o wiele lepiej pracuje się w takich miejscach, z których mamy dobre relacje z innymi ludźmi. Bo wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje nastawienie do pracy wtedy, jeżeli miałbyś bardzo złe stosunki ze wszystkimi współpracownikami? Z całą pewnością w takim miejscu nie czułbyś się zbyt dobrze i każdego dnia, gdy będziesz wstawał do pracy, będziesz zestresowany, poddenerwowany i zniechęcony. A takie uczucia źle wpływają na nasze ogólne samopoczucie. A wiadomo przecież, że długotrwały stres potrafi w naszym organizmie spowodować mocne spustoszenia. A tego chyba żaden z nas nie chce, prawda? Przecież wszyscy chcemy być zdrowi jak najdłużej. Bo życie z chorobą na pewno jest uciążliwe. Ale żeby o tym się przekonać wystarczy zachorować na grypę. Ciągły kaszel, ból gardła i cieknący katar potrafią skutecznie pozbawić nas sił. A to tylko grypa. Pomyśl więc, jak musza się czuć ludzie, którzy chorują na poważniejsze choroby. Jeżeli twoja praca nie jest satysfakcjonująca to powinieneś po prostu ją zmienić. Na każdym etapie swojego życia możesz zmienić pracę i kwalifikacje. Przecież istnieje wiele kursów i szkoleń, które oferują ci przekwalifikowanie na interesujące cię kwalifikacje. Jeżeli więc myślisz o zmianie pracy, ale brak ci odpowiednich kwalifikacji na stanowisko, jakie chciałbyś objąć, to nie ma co tracić czasu na użalanie się nad sobą, tylko trzeba działać. Jeżeli chcesz zostać project managerem, ale brak ci kwalifikacji, to zapisz się na kurs, gdzie poznasz wszystkie rzeczy, jakie powinna umieć osoba, która chce objąć to stanowisko. Z całą pewnością project manager zarobki ma na takim poziomie, które cię usatysfakcjonują. Oczywiście wiele też zależy od tego, jakie jest twoje doświadczenie i jakie posiadasz umiejętności oraz ile lat w tym „siedzisz”. Jeżeli twoim jedynym doświadczeniem jest odbyte szkolenie i nie masz przepracowanego ani jednego dnia jako project manager, to z całą pewnością twoje zarobki będą mniejsze niż osoby, która pracuje już ponad dziesięć lat, ma ogromne doświadczenie i może pochwalić się wieloma sukcesami. A jeżeli pierwszy raz słyszysz o takim managerze, ale zainteresowało cię to, kim jest taka osoba i czym się zajmuje, to możesz poczytać na ten temat w internecie. Z całą pewnością to, czego się dowiesz, cię usatysfakcjonuje. Taka osoba to osoba, która zajmuje się zarządzaniem projektami. Jeżeli nie boisz się odpowiedzialności, możesz pochwalić się kreatywnością i potrafisz wybrnąć z różnych sytuacji, a ponadto potrafisz pracować pod presją, to takie stanowisko może być dla ciebie idealne. To po prostu kierownik projektu. Więc jeżeli nie boisz się zostać taką osobą, to się nie wahaj. Zapisz się na odpowiedni kurs. Zdobądź odpowiednie kwalifikacje. Zdobądź niezbędną wiedzę, pójdź zna jakieś praktyki. I zostań tym, kim chcesz być. Taka praca może być bardzo satysfakcjonująca, a szczególnie wtedy, kiedy będziesz odnosił w niej spektakularne sukcesy. Będziesz musiał pracować z ludźmi, ale praca z ludźmi potrafi nas wiele nauczyć. Niektórzy ludzie woleliby nie pracować z ludźmi. Bierze się to stąd, że mają ciężki charakter, są nerwowi i ogólnie nie potrafią się dogadać z innymi ludźmi. Dla takich osób najlepsza jest chyba praca zdalna, gdzie mają możliwość pracowania w swoich czterech ścianach i nie musza narażać się na towarzystwo osób, które mogłyby ich wyprowadzić z równowagi. Jednak praca z ludźmi może okazać się dla nas o wiele lepsza, ponieważ jeżeli cały tydzień będziemy skazani tylko na swoje towarzystwo, to – prędzej czy później – możemy mieć tego dość. Warto czasem porobić coś z innymi ludźmi. Więc jeżeli nie chcesz pracować sam, a mieć kontakt z innymi ludźmi, to praca jako project manager będzie dla ciebie idealna. A ponadto przyniesie ci zarobki, z których z będziesz zadowolony i będziesz mógł sobie pozwolić na więcej.

Pomysł na własny biznes

Pomysł na własny biznes

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Zwykle ku takiej decyzji składnia nas chęć uzyskania niezależności finansowej, samodzielne zarządzanie własnym czasem, ustalanie swoich zajęć i obowiązków, a także wizja pracy bezstresowej- bez stałego wykonywania poleceń szefostwa.
Własna działalność gospodarcza wiąże się jednak w pewnego rodzaju wyrzeczeniami, o których będą mgły przekonać się te osoby, które zdecydują się na otwarcie własnego biznesu i spróbowanie swoich sił jako przedsiębiorcy. Mówiąc o wyrzeczeniach, mamy na myśli zwłaszcza pracę po godzinach oraz pracę w weekendy – bez wyższego wynagrodzenia i możliwości wyboru, czy chcemy pracować dłużej tak jak byłoby to na etacie, brak płatnego urlopy wypoczynkowego finansowanego przez pracodawce, odpowiedzialność i ryzyko o wiele większe niż podczas wykonywania pracy w cudzej firmie bądź przedsiębiorstwie.
Dlatego, że ryzyko porażki jest dosyć duże, otwierając swój pierwszy biznes musimy mieć świetny pomysł na działalność gospodarczą oraz gotowy plan odnośnie rodzaju naszej działalności oraz sposobów jej finansowania, w którym przewidzimy mocne oraz słabe strony naszego biznesu, zagrożenia jakie możemy napotkać podczas jego prowadzenia, a także szanse na utrzymanie się w branży i rozwój – to popularnie nazywana analiza SWOT, która jest nieodłącznym elementem każdego dobrze wykonanego biznesplanu. Pomysł na działalność gospodarczą powinien być unikatowy i oryginalny ze względu na bardzo dużą konkurencję rynkową oraz chęć pozostania w branży. Na tak zwany pierwszy biznes ludzie zwykle postanawiają spróbować własnych sił w branżach handlowych lub też handlowo – usługowych, gdyż do ich prowadzenia nie koniecznie trzeba wykazać się specjalnymi kwalifikacjami lub umiejętnościami. Do najpopularniejszych działalności otwieranych przez Polaków należą sklepy zarówno stacjonarne jak i internetowe, hurtownie internetowe z wielobranżowym asortymentem, gabinety urody, gabinety odnowy biologicznej, salony fryzjerskie oraz kosmetyczne, puby, cluby, kawiarnie, restauracje, pizzerie, hotele oraz firmy oferujące szerokie usługi sprzątające, kadrowo – księgowe, czy też biura rachunkowe. Na start osoby otwierające własną działalność gospodarczą mogą starać się o uzyskanie atrakcyjnego dofinansowania. Taką pomoc można pozyskać z różnych źródeł jednak do najpopularniejszych należy bezzwrotna pożyczka oferowana przez Powiatowe Urzędy Pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej sześciu miesięcy. Pożyczka jest bezzwrotna tylko wtedy gdy nasza firma utrzyma się na rynku przez rok lub dwa lata- wszystko zależy od warunków jakie zostaną określone w umowie. Inny ostatnio bardzo popularny pomysł na działalność gospodarczą – zwłaszcza dla niemających doświadczenia w branży – świeżo upieczonych przedsiębiorców może okazać się franczyza. Franczyza polega na prowadzeniu firmy pod szyldem innej – zwykle już znanej i cenionej marki na rynku. W biznesie franczyzowym zachodzi stała relacja oraz współpraca pomiędzy franczyzodawcą oraz franczyzobiorcą, której zasady i warunki ściśle określone są w dokumencie noszącym nazwę umowy franczyzowej. Franczyzodawca zobowiązuje się prowadzić swój biznes pod szyldem i znakiem towarowym franczyzobiorcy oraz stosować się do ogólnie ustalonych zasad i norm działania ustalonych dla całej sieci punktów franczyzowych. W zamian za to franczyzodawca może liczyć na stałą pomoc i dzielenie się wieloletnim doświadczeniem ze strony franczyzodawcy, pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów i trudności w prowadzeniu działalności oraz dostęp do wszelkich narzędzi i materiałów szkoleniowych ułatwiających samodzielne prowadzenie biznesu franczyzowego. Do niewątpliwych plusów prowadzenia biznesu franczyzowego należy brak konieczności organizowania kosztownych i pracochłonnych kampanii oraz działań reklamowych – bowiem pracujemy pod szyldem znanej i cenionej przez klientów marki, a także mniejsze ryzyko niepowodzenia gdyż franczyzodawca jest z nami w stałym kontakcie i pomaga w rozwiązywaniu napotkanych trudności i problemów. To także zdecydowanie niższe koszta niż w przypadku, gdy chcielibyśmy taki sam biznes poprowadzić samodzielnie od podstaw. Minusem biznesu opartego na franczyzie jest jednak konieczność stałego dzielenia się zyskiem z franczyzodawcą oraz brak autonomii w podejmowaniu decyzji odnośnie prowadzonej działalności gospodarczej. Do opłat z jakimi prawie zawsze musi liczyć się franczyzobiorca na początku prowadzenia działalności franczyzowej jest zakup bądź wynajem lokalu, w którym będzie funkcjonowała firma, a także pieniądze przewidziane na pensje dla zatrudnionych pracowników. Zwykle jednak na samym początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej franczyzobiorca rezygnuje z zatrudniania kadry pracowniczej i większość zadań wykonuje samodzielnie. Do najpopularniejszych biznesów na zasadzie franczyzy należą supermarkety, restauracje, biura podróży, salony spa, siłownie i fitness cluby oraz placówki bankowe i apteki.

Trudna rozmowa kwalifikacyjna

Trudna rozmowa kwalifikacyjna

Czasy, kiedy pracowało się całe życie w jednej firmie dawno minęły. Coraz więcej firm na rynku oraz większa konkurencja sprawiają, że specjaliści w różnych branżach mogą przebierać w ofertach pracy.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika – ofert pracy jest zdecydowanie więcej, niż wykwalifikowanych osób, mogących podjąć zatrudnienie.
Coraz częściej to firmy aktywnie poszukują pracowników, rekruterzy przeszukują portale takie jak LinkedIn czy Goldenline, gdzie nawiązują kontakty z potencjalnymi kandydatami na wolne stanowiska w swoim zakładzie pracy.
Nikt już nie czeka biernie na przysyłane CV w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. Nierzadko duże korporacje starają się zachęcić również swoich pracowników do pozyskiwania nowych specjalistów oferując im za polecenie osoby do pracy dodatkową premię – konkretną kwotę, określoną wcześniej przez pracodawcę.
Warto więc poszukać wśród znajomych – nie tylko tych bezrobotnych, osoby która chciałaby zmienić firmę, otoczenie, zyskać nowe doświadczenie. Bardzo często są to osoby niezadowolone z obecnej pozycji w swojej firmie, chcące coś zmienić, poprawić swoją sytuację – zainwestować w swój rozwój, oczywiście przy wyższym wynagrodzeniu.
Jeśli więc dojdzie do sytuacji kiedy polecimy kogoś do pracy, należy pamiętać, że osoba ta, podobnie jak każdy inny kandydat, musi przejść wszystkie etapy rekrutacji.
Najczęściej jest to jedynie rozmowa kwalifikacyjna, w obecności managera działu poszukującego specjalisty oraz pracownika działu HR. Jeżeli to techniczne stanowisko, warto przygotować się również na test sprawdzający nasze kompetencje przy pracy chociażby z Excelem, Power Pointem czy AutoCAD-em.
Czy zostaliśmy poleceni czy nie, przed każdym spotkaniem należy dokładnie się przygotować, prześledzić najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i spróbować na nie odpowiedzieć.
Pierwsze i najważniejsze zagadnienie, którego rekruter niemal nigdy nie pomija, jest sprawdzenie tego co kandydat wie o firmie, do której aplikuje. Niezmiernie istotne jest zatem wiedzieć czym firma się zajmuje, jaki jest jej najbardziej znany produkt oraz jak długo istnieje na rynku. Nieumiejętność odpowiedzenia na to pytanie, bardzo często dyskwalifikuje kandydata oraz przekreśla jego szansę na otrzymanie umowy o pracę.
Podczas spotkania rekrutacyjnego trzeba być jednak przygotowanym i na inne, równie istotne pytania.
Rzadko który rekruter lub dyrektor rezygnuje z chęci dowiedzenia się dlaczego potencjalny przyszły pracownik jest zainteresowany ich ofertą. Pytanie „dlaczego chce pan u nas pracować” to jedna ze sztandarowych informacji, którą przedstawiciele firmy chcą wydobyć od kandydata. Dobrze jest więc odpowiedzieć na pytanie błyskotliwie, w sposób oryginalny, który jednocześnie przekona rekrutujących, że jest to oferta, która naprawdę nas interesuje.
Zanim udamy się na spotkanie rekrutacyjne, warto przemyśleć odpowiedź na równie często pojawiające się pytanie, dotyczące naszej bliższej i dalszej przyszłości.
To gdzie się widzimy za dwa czy pięć lat, bardzo często mówi pracodawcy, czy chcemy się związać z firmą na dłużej, czy jest to tylko kolejny przystanek w budowaniu ścieżki naszej kariery.
Nie jest sekretem, iż dobry pracownik, to przede wszystkim ten z doświadczeniem, związany z firmą od lat.
To również świetna reklama dla pracodawcy. Im więcej długoletnich pracowników, tym lepiej – buduje to wizerunek firmy, w której ludzie chętnie pracują i są zadowoleni z oferowanych warunków zatrudnienia.
To również znak dla kandydatów ubiegających się o wakat, że warto związać swoją przyszłość właśnie z tą firmą.
„Jakie są pana trzy największe wady i zalety” to kolejne najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, które możemy usłyszeć.
Coraz częściej rekruterzy decydują się również na pytania dotyczące hipotetycznych sytuacji, których można doświadczyć w trakcie pracy.
„Co by pan zrobił jeśli przyłapałby pan na kradzieży swojego współpracownika” to jedno z pytań, które sprawia kłopot kandydatom.
Aby dobrze przygotować się rozmowy o pracę, warto prześledzić swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, znaleźć punkty wspólne oferowanego stanowiska z tym, czym zajmowaliśmy się do tej pory.
Nie bójmy się chwalić swoimi osiągnięciami, to nasza jedyna szansa, żeby zaprezentować się jak najlepiej.
Jeśli stanowisko, o które się ubiegamy będzie wymagało od nas rozmowy w języku obcym, warto być przygotowanym również na kilka pytań po angielsku czy niemiecku.
Najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym to te dotyczące naszego doświadczenia zawodowego czy sposobów spędzania wolnego czasu.
Kiedy spotkanie dobiega końca przygotujmy się na pytanie o nasze oczekiwania finansowe. Aby nasza odpowiedź nie była abstrakcyjna, warto sprawdzić wcześniej średnie zarobki na oferowanym stanowisku. Dobrze jest podawać tak zwane „widełki”, pamiętając jednak, aby kwota minimalna spełniała nasze wymagania.
Ze swojej strony przygotujmy również dwa, trzy pytania, które zadamy przedstawicielom firmy, a potem bądźmy dobrej myśli.