magazyn wynajem

Od kilkunastu lat na polskim rynku nieruchomości można zaobserwować swego rodzaju „boom”. Eksperci w tym temacie twierdzą, że wytworzyła się swego rodzaju bańka mydlana na nowe przestrzenie mieszkalne i użytkowe. Powodów takiego stanu rzeczy jest naprawdę wiele – rozwój społeczny i gospodarczy, napływ do Polski emigrantów ekonomicznych (głównie mowa o Ukraińcach), migracja ludności ze wsi do miast, postęp urbanizacyjny itd. Nie dziwi więc, że na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele firm deweloperskich realizujących to na co jest największe zapotrzebowanie. Spora część deweloperów poświęciła się budowie bloków, a nawet całych osiedli mieszkalnych. Jednakże nie wszyscy poszli tą drogą. Niektóre z przedsiębiorstw deweloperskich zauważyły, że oprócz społeczeństwa rozwija się także branża ekonomiczna i gospodarcza, a co za tym idzie – potrzebne będą nowe biurowce, magazyny, a nawet całe centra logistyczne.

Centrum magazynowe na wynajem

Centrum magazynowe najprościej zdefiniować można jako obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.

Rozwój gospodarki ma ścisły związek z rozwojem logistyki, która musi spełniać oczekiwania klienta i przynosić zyski. Głównymi inspiracjami do budowy centrów logistycznych są: wzrost znaczenia poziomu obsługi klienta, kompresję czasu, zmniejszenie kosztów, globalizację, integracje organizacyjną.

Jak informują deweloperzy specjalizujący się w realizowaniu tego rodzaju projektów „centra logistyczne przyczyniają się do wzrostu sprawności i efektywności procesów logistycznych oraz do zadowolenia klienta-kompleksowości obsługi. Mogą skupiać inwestycje w infrastrukturę logistyczną oraz inwestycje związane z produkcja i dystrybucją. Inwestycje w centra logistyczne wywołują wzrost zapotrzebowania na pracowników, podnoszą popyt na rynku budowniczym”.

Badania potwierdzają, że deweloperzy oferujący centrum logistyczne do wynajęcia odnotowują bardzo dobre wyniki, ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na tego typu usługę. Z kolei przedsiębiorstwa, które decydują się na magazyny na wynajem mogą liczyć na wielokrotne spotęgowanie swojej inwestycji ze względu na rozpęd, który daje skumulowanie całego procesu w jednym, doskonale skomunikowanym i rozwiniętym miejscu.

Najpopularniejszy podział centrów logistycznych to podział ze względu na zasięg oddziaływania. Wyróżnia się centra logistyczne:

1. międzynarodowe – posiadające największy poziom rozbudowy organizacyjnej oraz najszerszy zasięg funkcjonalny. Powierzchnia zajmowana przez takie centrum waha się pomiędzy 100, a 150 ha, a zasięg oddziaływania obiektu pomiędzy 500, a 800 km. Międzynarodowe centrum logistyczne musi posiadać szeroki zakres usług logistycznych oraz być wyposażonym w system informatyczny;

2. regionalne – pełniące funkcję ogniwa pośredniego w łańcuchu logistycznym, obsługujące region w stopniu ograniczonym. Powierzchnia zajmowana przez takie centrum waha się pomiędzy 20, a 50 ha, a zasięg oddziaływania obiektu pomiędzy 50, a 80 km. Regionalne centrum logistyczne oferuje większość usług logistycznych;

3. lokalne – pełniące rolę ogniwa końcowego w nowoczesnej sieci logistycznej bądź dystrybucyjnej. Powierzchnia zajmowana przez takie centrum waha się pomiędzy 5, a 10 ha, a zasięg oddziaływania obiektu pomiędzy 2, a 10 km. Lokalne centrum logistyczne oferuje niepełny zakres usług logistycznych, zależny od wymagań kontrahentów;

4. branżowe – skupione na obsłudze konkretnej branży lub ściśle zintegrowanych łańcuchów dostaw, związane z jednym przedsiębiorstwem.

Centra logistyczne najczęściej są rozmieszczone w miejscach, gdzie występuje łatwy oraz równoczesny dostęp do infrastruktury transportowej, nie tylko drogowej, ale również kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Zatem przy budowie centra logistycznego preferowane są tereny niezabudowane, dobrze skomunikowane, z dostępem do mediów oraz łatwe do inwestowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here