Ostatnie trzy cyfry numeru PESEL to tzw. cyfry kontrolne. Są one wykorzystywane do weryfikacji poprawności całego numeru i zapobiegają pomyłkom przy jego wprowadzaniu.

Jakie informacje zawierają 3 ostatnie cyfry PESEL?

Co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL?

PESEL to skrót od Polskiego Numeru Identifikacyjnego Osoby Fizycznej. Jest to unikalny numer, który każdy Polak otrzymuje po urodzeniu lub po uzyskaniu obywatelstwa. Numer ten składa się z 11 cyfr, z których trzy ostatnie są szczególnie ważne. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.

Jakie informacje zawierają 3 ostatnie cyfry PESEL?

Trzy ostatnie cyfry PESEL to tzw. cyfry kontrolne. Są one kluczowe dla poprawności numeru i zawierają informacje o płci, dacie urodzenia oraz numerze serii.

Pierwsza z trzech cyfr kontrolnych określa płeć osoby, której dotyczy numer. Jeśli cyfra ta jest parzysta, oznacza to, że mamy do czynienia z mężczyzną, a jeśli nieparzysta – z kobietą.

Druga z cyfr kontrolnych to tzw. cyfra dziesiąta. Określa ona ostatnią cyfrę roku urodzenia danej osoby. Jeśli cyfra ta jest równa 0, 1, 2 lub 3, oznacza to, że osoba urodziła się w XX wieku. Natomiast jeśli cyfra ta jest równa 4, 5, 6, 7, 8 lub 9, oznacza to, że osoba urodziła się w XXI wieku.

Trzecia z cyfr kontrolnych to tzw. cyfra jedenasta. Określa ona numer serii, czyli kolejny numer nadany danej osobie w danym dniu. Numer serii może przyjmować wartości od 0 do 9.

Dlaczego trzy ostatnie cyfry PESEL są tak ważne?

Trzy ostatnie cyfry PESEL są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwalają one na weryfikację poprawności numeru. Dzięki nim można sprawdzić, czy numer PESEL został poprawnie wygenerowany i czy nie zawiera błędów.

Po drugie, trzy ostatnie cyfry PESEL pozwalają na szybkie określenie płci i daty urodzenia danej osoby. Dzięki temu można łatwo zweryfikować, czy dana osoba ma odpowiedni wiek do wykonywania określonych czynności, np. głosowania w wyborach.

Po trzecie, trzy ostatnie cyfry PESEL są ważne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Dzięki nim można łatwo zidentyfikować osobę, której dotyczy numer, co jest szczególnie istotne w przypadku przetwarzania danych osobowych.

Podsumowanie

Trzy ostatnie cyfry PESEL zawierają informacje o płci, dacie urodzenia oraz numerze serii. Są one kluczowe dla poprawności numeru i pozwalają na szybką weryfikację danych osobowych. Dlatego też warto zwrócić na nie uwagę i pamiętać o ich znaczeniu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Co oznaczają 3 ostatnie cyfry PESEL?

Odpowiedź: Trzy ostatnie cyfry PESEL oznaczają numer porządkowy osoby o danym numerze PESEL urodzonej w danym dniu.

Konkluzja

Ostatnie 3 cyfry numeru PESEL oznaczają numer porządkowy osoby w danym dniu urodzenia.

Wezwanie do działania: Sprawdź swoje PESEL i dowiedz się, co oznaczają 3 ostatnie cyfry! Możesz to zrobić na stronie https://www.dolcan.pl/.

Link tagu HTML: https://www.dolcan.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here