Dobrowolność składek ZUS

Własny biznes wiąże się nie tylko z prawami, ale i z obowiązkami. Konieczne jest prowadzenie skrupulatnych rozliczeń z fiskusem. Ponadto działalność gospodarcza stanowi tytuł do opłacania składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Szczególnie te ostatnie są mało popularne wśród przedsiębiorców, bowiem znacząco uszczuplają one budżet firmy.

Istnieje jednak kilka możliwości, dzięki którym można znacząco je obniżyć. Przede wszystkim każdy nowy przedsiębiorca może obecnie skorzystać z tak zwanej ulgi na start. Polega ona na tym, że przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej osoba prowadząca firmę płaci jedynie składkę zdrowotną, której wysokość na chwilę obecną to około trzysta złotych. Dopiero po upływie półrocznego okresu aktualizuje się obowiązek zapłaty składek. Można jednak przez kolejne dwa lata opłacać składki w obniżonej wysokości. W takim wypadku są one praktycznie dwa razy niższe niż dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą od wielu lat.

Bardzo ciekawą opcją wydaje się być również dobrowolność składek ZUS. Polega ona na znalezieniu innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko z jednego tytułu. Jest to rozwiązanie bardzo dogodne, bowiem możliwe jest skorzystanie z dodatkowych ulg i preferencji. Tytułem do opłacania składek jest oczywiście umowa o pracę.

Także niektóre kontrakty natury cywilnoprawnej obligują jedną ze stron umowy do wpłacania należności na rzecz ZUS. Mowa tu przede wszystkim o umowie zlecenie, jednakże istnieją także kontrakty nienazwane, które nie zostały enumeratywnie wymienione w kodeksie cywilnym bądź w innych ustawach. Kształtuje je praktyka, jednakże jeżeli organy rentowe uznają, iż są one zbliżone do zlecenia, konieczne będzie zapłacenie składek. Taki obowiązek jest oczywiście dogodny dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bowiem odprowadzają należności z jednego tytułu – drugi jest dobrowolny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here