Koszty prowadzenia własnej firmy

Tak naprawdę, bardzo ciężko stwierdzić, jakie są uniwersalne koszty ponoszone z tytułu prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Wszyscy, zdajemy sobie sprawę z konieczności odprowadzenia podatków od zarobków uzyskanych w mieniu własnej działalności, lecz co w przypadku gdy nie uzyskamy tych zarobków, czy wtedy firma nie kosztuje nas nic? Nie! Własna działalność gospodarcza koszty generuje na wiele możliwości, lecz najłatwiej będzie wyliczyć kosztorys, naszej przyszłej firmy od samych podstaw co pozwoli na bezpieczne stworzenie biznesplanu.

Rejestracja firmy a koszty

Jeżeli, decydujemy się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, bez wątpliwości pod kątem kosztów rejestracji będzie to najprzyjemniejsza droga, ponieważ nie wynoszą one nic. Jednoosobowa firma, jak i spółka cywilna wymaga rejestracji poprzez CEIDG — Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej przez złożenie druczka CEIDG -1. Proces w obydwóch przypadkach jest bezpłatny. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli decyzja otworzenia przedsiębiorstwa, wiąże się ze spółką handlową, ponieważ ta własna działalność gospodarcza koszty produkuje już od samego etapu jej rejestracji. W przypadku spółki cywilnoprawnej jesteśmy zobowiązani do wpisu do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), którego koszt wynosi 500 zł sądowej opłaty i dodatkowo 100 zł kosztów za pierwszy wpis w monitorze sądowym i gospodarczym co przekłada się na łączną kwotę 600 zł. Spółka cywilnoprawna wymaga podatku od czynności cywilnych który wynos 0,5 procent wkładów włożonych do spółki. Jeśli proces zakładania spółki występowałby w formie aktu notarialnego, należy doliczyć opłatę za usługi notarialne, które do najtańszych również nie należą.

Koszty administracyjne

Wyliczając koszty własnej działalności, koniecznie musimy wziąć pod uwagę wszystkie sprawy administracyjne takie jak chociażby księgowość, którą możemy oszacować na miesięczny koszt rzędu około 250 złotych.

Potrzebne materiały lub towar

Jeśli działalność będzie się opierała na sprzedaży produktów, musimy podliczyć całkowity koszt ich zakupu, wszystkie kwestie związane z logistyką, czyli np. ceny dostarczenia towaru do klienta i koszt magazynowania oraz ustalić cenę wyjściową sprzedaży w celu ustalenia opłacalności marży. Bardzo podobnie sytuacja przedstawia się, jeśli będziesz wykonywać usługi, co prawda nie wymaga to wcześniejszego zakupu towaru jak w przypadku sprzedaży, lecz w dużej mierze potrzebny będzie nam do tego materiał, które kosztuje.

ZUS

Własna działalność gospodarcza koszty ma przede wszystkim przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty ZUS, są kosztami ponoszonymi z tytułu ubezpieczeń emerytalnych, rentownych, zdrowych i wypadkowych, które są obowiązkowe i ostatnią formą ZUS jest ubezpieczenie chorobowe, którego już nie musimy opłacać, ze względu na to, iż nie jest obowiązkowe. Miesięczny koszt wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń jest kwotą wysokości ok. 1200 zł, przez co powoduje tak wiele obaw, że w pierwszych miesiącach prowadzenia własnej działalności nie zostaną osiągnięte dochody czy pieniądze potrzebne na opłacenie ZUS. Osoby, których będzie to 1-wsza własna działalność gospodarcza, koszty przez pierwsze 24 miesiące będą ponosić o ponad połowę mniejsze koszty, które wynoszą w granicach 520 zł, więc różnica jest naprawdę zauważalna.

Pracownicy

Wykonaj zarys, jak będzie, funkcjonowała twoja własna firma, jeśli będzie zatrudniała pracowników, uwzględnij koniecznie w kosztorysie koszt ich zatrudnienia czy opłacanych składek z tytułu ich zatrudnienia. Jeśli pracy jest dużo, ale niekoniecznie wymaga 2 osób, warto na początku zrezygnować z zatrudniania innych i samemu wykonywać wszystkie obowiązki co pozwoli, przede wszystkim jeszcze lepiej poznać wybraną branżę, ale również znacząco obniżyć koszty nowo powstałej działalności.

Koszty prowadzenia biura lub lokalu i bieżące opłaty firmy.

Każda działalność potrzebuje punktu, w którym stacjonować będzie jej siedziba lub biuro, w którym będziemy przeprowadzać m.in. rozmowy z naszymi przyszłymi klientami, wiec musi posiadać odpowiednie oraz przyjazne warunki do pracy. Koszty rozdzielamy na:

– Opłaty najmu za lokal, które zależne są od wielkości i lokalizacji.
– Media, identycznie jak w przypadku własnego domu czy mieszkania ponosimy koszty związane z mediami tj. prąd, woda, gaz, co daje nam kwotę w granicach od 200 do 400 zł.
– Internet oraz telefon, który jest nam niezbędny do kontaktu z klientami i współpracownikami, oraz firmami kurierskimi. Koszt miesięczny ok. 100 zł.
– Koszty ponoszone z tytułu bankowości firmy, przelewów itp.
– Wyposażenie, które bez cienia wątpliwości jest największym kosztem uwzględniającym towary takie jak komputery, materiały biurowe jak drukarki, tusze, papiery, a nawet koszty remontu lokalu naszej firmy.

Podatek dochodowy

Własna działalność gospodarcza koszty uwzględnia w rozliczeniu podatku dochodowego. Podatek dochody wyliczamy z samego dochodu, który jest kwotą przychodu (wszystkich pieniędzy, które wejdą do naszej firmy) pomniejszoną o koszty, które zostały poniesione z racji uzyskania zarobku, w które możemy uwzględnić tak naprawdę prawie wszystko od kosztu zakupu towaru, samochodu, laptopa aż po płatności za abonament komórkowy.

Teraz gdy już wszystkie koszty są jasnością, wystarczy rozpisać kosztorys wszystkich kosztów poniesionych na firmę, ustanowić czy istnieje możliwość ich redukcji i na tej podstawie obliczyć opłacalność naszego biznesplanu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here