Zakładanie firmy krok po kroku

Posiadanie własnej firmy coraz częściej staje się alternatywą dla pracy na etacie. W dzisiejszych czasach założenie własnej działalności staje się coraz łatwiejsze – nie trzeba już nawet wychodzić z domu, by zarejestrować firmę, można zrobić to za pośrednictwem internetu. Jak założyć firmę krok po kroku?
Naszym pierwszym krokiem powinno być zdecydowanie się na formę działalności, jaką będziemy prowadzić. Jest to niezwykle istotne ze względu na koszty, sposobu dalszego prowadzenia, składki ZUS oraz wysokość opodatkowania i odpowiedzialność za zobowiązania. Możliwe do wyboru są: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o. oraz spółka akcyjna. Wybór zależy od ilości właścicieli firmy, tego czy posiadamy kapitał, jak również decyzji, kto będzie odpowiadał za obowiązki. Warto znać różnice między poszczególnymi typami spółek, nim podejmie się decyzję.
Drugim krokiem będzie decyzja dotycząca sposobu opodatkowania firmy. Możliwe opcje to PIT, CIT, ryczałt od przychodów lub karta podatkowa. Za pomocą PITu rozliczają się osoby z jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową. CIT to podatek rozliczający osoby prawne, ryczałt to forma rozliczenia dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych, a karta podatkowa dotyczy osób fizycznych z jednoosobową działalnością lub tych będących wspólnikami spółki cywilnej.
Trzecim krokiem jest ustalenie, jakie usługi będą wykonywane przez nową firmę. Działalność należy wybrać za pomocą kodów PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Nie można wystawić faktury na działalność, której nie zadeklarowaliśmy, więc należy dokładnie przypisać kody do naszego wniosku. Jako pierwszy kod we wniosku znaleźć powinna się działalność główna naszej firmy. Strona Głównego Urzędu Statystycznego oferuje pełną klasyfikację kodów, z którą należy się zapoznać, by wiedzieć, jakie kody należy umieścić we wniosku.
Kolejną sprawą, którą należy się zająć, jest księgowość. Możemy co prawda prowadzić ją samemu, ale w przypadku braku doświadczenia łatwo o błędy. Dużo lepiej jest zlecić rachunkowość komuś, kto się na tym zna i zajmuje zawodowo. Dobre biuro księgowe to podstawa. W momencie rejestracji działalności należy podać miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, więc już na tym etapie musimy wiedzieć, kto będzie zarządzał księgowością. Można wybrać tradycyjne biuro księgowe, zatrudnić księgowego w naszej firmie lub skorzystać z usług księgowości internetowej, czyli internetowego biura rachunkowego – dokumenty zostają wprowadzone przez nas do systemu, a biuro zajmuje się nimi dalej.
Gdy już mamy pewność, jaką działalność prowadzimy i czym się zajmujemy, a sprawę księgowości mamy już załatwioną, przychodzi czas na rejestrację naszej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej, można zrobić to przez Internet, wypełniając wniosek CEIDG-1. Rejestracja wówczas jest bezpłatna. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wypełnić wniosek papierowy i złożyć go we właściwym urzędzie gminy.
Wniosek CEIDG składa się z 31 pól. W pierwszym z nich należy wybrać typ wniosku, a więc czy chcemy złożyć wniosek o wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), zmienić go, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić ją, albo poprosić o wykreślenie z CEIDG.
Kolejne pole związane z datą i miejscem złożenia wniosku wypełnia urząd. Wnioskujący musi wypełnić kolejne pola swoimi danymi osobowymi i adresem zamieszkania. Następnie należy podać nazwę zakładanej firmy, przewidywaną ilość zatrudnionych i pracujących i kody PKD, a także nazwę skróconą używaną do ewidencji firm przez CEIDG. Kolejnym krokiem jest podanie faktycznej daty rozpoczęcia działalności, dane do kontaktu (opcjonalnie: te dane będą ogólnodostępne na stronie internetowej CEIDG), jak również adres siedziby firmy. Jeśli nasza firma posiada oddziały, punkty sprzedaży i zleceń, należy podać ich dane.
We wniosku znaleźć musi się również data powstania obowiązku opłacania składek ZUS, dane dla potrzeb KRUS (dotyczy rolników), dane naszego urzędu skarbowego i deklaracja wyboru formy opodatkowania, jak również rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. We wniosku można również podać informację o małżeńskiej wspólnocie majątkowej, informacje o spółkach cywilnych, w których wnioskujący jest wspólnikiem, a także dane dotyczące rachunków bankowych. Tutaj można również wpisać dane pełnomocników.Formularz można podpisać podpisem elektronicznym lub wydrukować i podpisać ręcznie.
Ostatnim krokiem jest założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątki firmową. Można użyć prywatnego konta bankowego, nie jest wymagane zakładanie nowego. Jeśli zakładamy konto firmowe, należy dokonać korekcji we wniosku CEIDG. Pieczątka firmowa powinna zawierać dane firmy i kontakt. Można również dołączyć własne logo – format pieczątki nie jest sprecyzowany, więc mamy dowolność.
Od tego momentu możemy prowadzić firmę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here