zasiłki rodzinne za pracę za granicą

Wspólny rynek i otwarte granice zachęcają do podejmowania zatrudnienia w krajach, w których można więcej zarobić. Najczęściej wybieranymi kierunkami zarobkowych wyjazdów Polaków są Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, a także Holandia czy Austria. Co ważne, podejmując legalne zatrudnienie w każdym z tych krajów, a zatem płacąc tam podatki, można korzystać z różnego rodzaju państwowych dotacji, na przykład z rodzinnych dodatków wypłacanych na dzieci.

Legalna praca i miejsce zamieszkania

W większości przypadków podejmując legalną pracę za granicą, z automatu przysługuje nam prawo do świadczenia rodzinnego na identycznych zasadach jak obywatelom tego kraju. Niekiedy jednak istnieją dodatkowe obwarowania prawne, które wpływają na wypłatę tego typu świadczeń. W Holandii warunkiem wypłaty zasiłku jest przebywanie dziecka na terenie tego kraju wraz z pracującym tam rodzicem. W takich krajach jak Niemcy czy Irlandia nie jest to warunkiem koniecznym do wypłaty zasiłku, aczkolwiek przy ustalaniu wielkości świadczenia uwzględnia się kwoty pobrane na dziecko w Polsce. Więcej szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania zasiłków rodzinnych w różnych europejskich krajach można znaleźć na stronie https://www.euro-punkt.pl/zasilki-rodzinne,2,2,115. Znajdziesz tam również informacje na temat dokumentów, jakie trzeba przygotować, by uzyskać tego typu świadczenie.

Rodzaje i wielkość zasiłków

Podobnie jak w Polsce, w większości krajów Europy Zachodniej zasiłki rodzinne przyznawane są na dzieci do 18 roku życia. W ściśle określonych sytuacjach ich wydawanie może być wydłużone na kolejne lata, na przykład wówczas, gdy dziecko się wciąż uczy i nie pracuje. Wartość zasiłków jest bardzo różna, zależna od sytuacji ekonomicznej danego kraju i prowadzonej przez niego polityki rodzinnej. W przypadku najbliższych nam Niemiec zasiłek rodzinny na jedno dziecko jest nieco wyższy niż 200 euro, a jego wartość rośnie w przypadku posiadania więcej niż dwójki dzieci – na kolejne dzieci kwota jest większa. W Holandii wysokość świadczenia zależy od wieku dziecka – im starsze, tym większa kwota zasiłku, a w Wielkiej Brytanii uzależniona od liczby dzieci, ilości godzin przepracowanych przez rodziców tygodniowo czy ich rocznych dochodów.

Prawo do zasiłku rodzinnego ma praktycznie każdy, kto pracuje legalnie w danym kraju, w wielu przypadkach nawet wówczas, gdy jego dziecko czy dzieci mieszkają w Polsce. Oczywiście w takich sytuacjach zasiłek jest odpowiednio mniejszy, ale wciąż można go uzyskać, w ten prosty sposób dodatkowo dofinansowując swój domowy budżet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here