Pojazdy ponadnormatywne

Zezwolenia na przejazd transportu ponadnormatywnego są wymagane, aby zgodnie z prawem przewozić ładunki ponadnormatywne. Przewóz tego typu ładunków odbywa się zwykle w nocy o świcie oraz w weekendy, aby nie zakłócać ruchu i po wcześniejszym zaplanowaniu trasy, w której będzie realizowany. Dlatego ten rodzaj transportu angażuje zespół do analizy tras, w celu sprawdzenia, czy na trasie nie ma przeszkód uniemożliwiających przejazd zestawu przenośników z ładunkiem.

Zezwolenia Transportowe

Po wykonaniu badania oraz wydaniu zezwolenia przez właściwe organy, do odpowiednich urzędów, które towarzyszą transportowi, zwraca się wniosek o zezwolenia transportowe, naprawy i ewentualne przemieszczenia sygnalizacji świetlnej. Bardzo przydatna okazuje się być strona zezwoleniatransportowe.pl, znacząco ułatwiająca wszelkie procedury.

Szkody wyrządzone na drogach przez pojazdy mechaniczne, których łączna masa wraz z ładunkiem lub naciskiem na oś przekracza dopuszczalną, płaci się osobno. Wysokość szkód wyliczana jest przez specjalistów do spraw zarządzania drogami według specjalnego wzoru i zależy od ilości przekroczeń norm, długości trasy, rodzaju dróg oraz typu pojazdu.

Europejska organizacja firm zajmujących się transportem ciężkim i dźwigami samojezdnymi (ESTA) co roku ogłasza nagrody. W tym celu poszukuje się najbardziej wymagających i najtrudniejszych transportów ciężkich, jakie były realizowane w minionym roku. Przyznaje się dziewięć nagród w różnych kategoriach firmom zajmującym się dźwigami i transportem ciężkim.

Wielkość uszkodzeń za przekroczenie nacisków na oś jest porównywalnie wyższa niż za przekroczenie maksymalnej masy całkowitej. Wynika to z faktu, że drogi ulegają dokładniejszemu zniszczeniu pod wpływem nacisku punktowego na styku z drogą. Nawet jeśli duża masa całkowita jest rozłożona na dużą liczbę osi, nawierzchnia drogi mniej cierpi. To wyłącznie potwierdza, że lepiej nie ryzykować z wykonywaniem nielegalnych przejazdów transportu ponadnormatywnego, szczególnie że procedury nie są nad wyraz kosztowne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here