Spadek po rodzicach

Śmierć rodziców to trudny czas w życiu praktycznie każdego człowieka, jednak jest to sytuacja, na którą nie mamy wpływu. Jeśli już się zdarzyła, nie możemy zapominać o dość przyziemniej sprawie, a mianowicie o odpowiednim postępowaniem z majątkiem pozostałym po rodzicach.

Spadek po rodzicach można otrzymać na mocy testamentu lub ustawy. Jeśli jest testament i jest on ważny, wystarczy pójść do sądu i wnieść sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd sprawdzi ważność testamentu i wyda postanowienie, albo o uchyleniu testamentu, co zdarza się rzadko, albo o tym, kto przyjmuje spadek po zmarłych. Nie można jednak zapominać, że osoby z mocy ustawy uprawnione do spadku a nie wymienione w testamencie, mogą żądać od spadkobierców zachowku, czyli części spadku.

Dziedziczenie ustawowe

W przypadku, gdy zmarły rodzic nie pozostawił testamentu, dziedziczenie możliwe jest na mocy ustawy. Osoba, która chce otrzymać spadek, powinna wnieść do sądu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd, zgodnie z przepisami, podzieli spadek, stwierdzając kto go nabywa i w jakich częściach. Stwierdzenie nabycia spadku, w przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, niewiele jednak zmienia, bowiem majątek spadkowy ma wielu współwłaścicieli, a tak naprawdę nie wiadomo, co do kogo należy. Przykładem może być choćby częsty przypadek, czyli dziedziczenie działki z domem. Spadkobiercy go mają, ale tak naprawdę nie wiedzą, która część działki czy domu jest ich. Może to powodować wiele komplikacji, a często i konfliktów. Aby uniknąć takich sytuacji, należy po stwierdzeniu nabycia spadku, wnieść sprawę o dział spadku. Dopiero na te sprawie sąd określi co każdy ze spadkobierców dziedziczy. W przypadku działek, sąd może nakazać ich podział na mniejsze części, które będą własnością poszczególnych spadkobierców. W przypadku domu, również może zarządzić podział. Jeśli nie będzie możliwości podziału spadku, może zarządzić sprzedaż majątku spadkowego i podział pieniędzy. Może też zarządzić konieczność spłaty przez danego spadkobiercę innych spadkobierców. Oczywiście, sąd nie ma uprawnień by dzielić działki czy domy, dlatego zleca ten temat biegłym sądowym, specjalistom od wyceny nieruchomości czy pojazdów, na końcu zaś zleca uprawnionym osobom – w przypadku działek i domów – geodetom, Pełne postępowanie z tym związane, po czym wznawia sprawę po zakończeniu prac biegłych. Warto wiedzieć, że za pracę biegłych sądowych płaca spadkobiercy. Można nie zgadzać się z decyzjami biegłych, sąd może w takiej sytuacji powołać kolejnych.

Podatek od spadku po rodzicach

Podatek od spadku po rodzicach, nie istnieje, bowiem dzieci są w pierwszej grupie podatkowej i po prostu takiego podatku nie muszą płacić. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba o nabycia spadku zawiadomić urzędu skarbowego. Jeśli nie zawiadomimy go w odpowiednim terminie, urząd może naliczyć podatek i odsetki karne. Jeszcze kilka lat temu, na zawiadomienie spadkobierca miał 30 dni od nabycia spadku, teraz ma pół roku. To bardzo istotne, by zawiadomić urząd skarbowy, bowiem ewentualny podatek naliczany jest zgodnie z wyceną masy spadkowej przez urząd skarbowy. Kuriozalne jest to, że wycena z urzędu zasobowego może być zupełnie inna, niż wycena przeprowadzona przez biegłego sądowego i będzie wiążąca. Urząd skarbowy może wycenę przygotowywać tak długo jak chce – znane są przypadki wyceniania masy spadkowej przez rok, lub dłużej, co blokuje możliwość wniesienia do sądu sprawy o dział spadku. Nie warto więc się spóźniać z zawiadomieniem urzędu skarbowego o nabyciu spadku. Sąd, który orzeka o stwierdzeniu nabycia spadku wysyła kopię postanowienia do urzędu skarbowego, więc nawet jeśli nie zawiadomimy urzędu skarbowego, dowie się on o stwierdzeniu nabycia spadku i może naliczyć podatek.

Postępowanie spadkowe bardzo często bywa skomplikowane i długotrwałe. Nierzadko trwa kilka, niekiedy kilkanaście lat. Taka sytuacja występuje na przykład wtedy, gdy spadkobiercy nie są zgodni co do podziału masy spadkowej. Jeśli jest taka konieczność, oczywiście trzeba je rozpocząć i pilotować do końca. Z uwagi na stopień skomplikowania takich postępowań, warto pomyśleć o uregulowaniu takich spraw za życia, Opcji jest wiele – choćby umowa darowizny, rzeczy, które weszłyby do masy spadkowej. W takiej sytuacji, po śmierci nie ma już problemu postępowania spadkowego.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej możliwości rozwiązania problemów związanych ze spadkiem, potrzebna jest jednak zgoda spadkobierców co do podziału spadku. Jeśli spadkobiercy są zgodni co do podziału spadku, postępowanie spadkowe można zakończyć bez wizyty w sądzie. Wystarczy w takiej sytuacji przejść się do notariusza. Notariusz sporządzi umowę notarialną, która będzie określać kto i co dziedziczy, taka decyzja będzie wiążąca. W przypadku podziału działek, oczywiście konieczne będzie po wszystkim jeszcze postępowanie geodezyjne, bowiem tylko uprawniony geodeta może podzielić działki, wprowadzić wszystko na mapy geodezyjne i wkopać kamienie graniczne. Takie postępowanie jest konieczne i nie tak kosztowne, jak mogłoby się wydawać, oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy niedrogiego geodetę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here