Franczyza

Franczyza to nie jedynie pomysł na biznes. Sprawdzona na rynku spółka daje innemu inwestorowi także własną umiejętność, technikę i znak towarowy. Natomiast to na początku może dać wyższość konkurencyjną nad handlowymi wolnymi strzelcami. Natomiast podjęcie tego rodzaju działalności nie jest tanie. Należy także pamiętać, aby zgromadzić dane o partnerze oraz starannie przeczytać umowę franczyzy (franchising).

Czym jest franczyza?

Franczyzą zwiemy formę współpracy gospodarczej, jaka opiera się o korzystanie z przygotowanego rodzaju biznesowego. Współpracę ową nawiązują franczyzodawca oraz franczyzobiorca, zawierając umowę franczyzową, w jakiej są precyzyjnie określone prawa oraz obowiązki obu stron. Przywilejem franczyzobiorcy jest korzystanie z logotypu spółki oraz czerpanie korzyści z uzyskanej pozycji na rynku. Może również liczyć na oparcie w obszarze szkoleń, reklam spółki, selekcji zatrudnionych lub pomocy fachowej.

Działalność na licencji franczyzowej

Jest to działalność gospodarcza wykonywana wedle reguł, jakie zostały dokładnie ustalone poprzez podmiot oferujący licencji. Sama współpraca między stronami, więc franczyzobiorcą oraz franczyzodawcą, odbywa się na bazie umowy franczyzy. W umowie dokładnie zawarte są prawa oraz obowiązki danych stron. Powiązane jest to z zapłatą finansową dla franczyzodawcy zawartą w opłacie franczyzowej. Decydując się na prowadzenie tego typu działalności, można opierać się na doświadczeniu franczyzodawcy. Daje to konkretne zalety powiązane z powiększeniem rynku zbytu.

Działalność na licencji franczyzowej, zapewnia szansę korzystania z doświadczenia oraz umiejętności franczyzodawcy. Prócz tego franczyzobiorca dostaje wynagrodzenie z tytułu umowy franczyzy, i pozostałe zalety, na przykład takie jak pomoc w zwiększeniu rynku zbytu przy obniżeniu swego wkładu. Należy natomiast pamiętać, iż taka działalność to nie jedynie dochody jednak także zagrożenie – mniejsze, jednak zawsze, i zobowiązania, w zatem przede wszystkim potrzeba włożenia swego pieniądza w działalność, utrzymanie tajemnicy, ponoszenie należności względem franczyzodawcy i potrzeba utrzymywania standardów.

Wymogi franczyzy

Warunkiem osiągnięcia licencji franczyzy jest zobowiązanie się do wykonywania przedsiębiorstwa na zasadach ustalonych poprzez franczyzodawcę. Franczyzobiorca musi także pamiętać o utrzymaniu pewnych wzorców oraz liczyć się z możliwością kontroli ze strony partnera handlowego. Nieprzestrzeganie określonych reguł skutkuje choćby pozbawieniem licencji.

Logo to nie wszystko – jakie zalety biznesowe zapewnia franczyza?

Podstawową wartością dla franczyzobiorcy jest zabezpieczenie, jakie pochodzi z faktu kupienia zakończonego projekcie biznesowego. Firma, jaka jest kojarzona, ma już ustaloną pozycję na rynku oraz jest wszechstronnie znana grupie odbiorczej, startuje z całkowicie innego poziomu aniżeli nikomu nieznany brand. Prócz znaku towarowego, franczyzobiorca dostaje również (natomiast może przede wszystkim) know-how, profesjonalną pomoc i zalety pochodzące z wiedzy oraz doświadczenia franczyzodawcy.

Wszelkie szczegóły i dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Franczyza w Polsce – dowiedz się więcej o prowadzeniu własnej działalności w ramach franczyzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here